Fixing env vars descriptions and names

pull/85/head 1.7.4
Dmitry Shurupov 2 years ago
parent f5507be24d
commit 53e9cb7835
  1. 4
      README.md
  2. 38
      main.go

@ -88,11 +88,11 @@ Flags:
--master.host="http://127.0.0.1"
(or $OVPN_MASTER_HOST) URL for the master server
--master.basic-auth.user="" user for Basic Auth on the master server
--master.basic-auth.user="" user for master server's Basic Auth
(or $OVPN_MASTER_USER)
--master.basic-auth.password=""
(or $OVPN_MASTER_PASSWORD) password for Basic Auth on master server
(or $OVPN_MASTER_PASSWORD) password for master server's Basic Auth
--master.sync-frequency=600 master host data sync frequency in seconds
(or $OVPN_MASTER_SYNC_FREQUENCY)

@ -45,29 +45,29 @@ const (
var (
listenHost = kingpin.Flag("listen.host","host for ovpn-admin").Default("0.0.0.0").Envar("OVPN_LISTEN_HOST").String()
listenPort = kingpin.Flag("listen.port","port for ovpn-admin").Default("8080").Envar("OVPN_LISTEN_PROT").String()
serverRole = kingpin.Flag("role","server role master or slave").Default("master").Envar("OVPN_ROLE").HintOptions("master", "slave").String()
masterHost = kingpin.Flag("master.host","url for master server").Default("http://127.0.0.1").Envar("OVPN_MASTER_HOST").String()
masterBasicAuthUser = kingpin.Flag("master.basic-auth.user","user for basic auth on master server url").Default("").Envar("OVPN_MASTER_USER").String()
masterBasicAuthPassword = kingpin.Flag("master.basic-auth.password","password for basic auth on master server url").Default("").Envar("OVPN_MASTER_PASSWORD").String()
masterSyncFrequency = kingpin.Flag("master.sync-frequency", "master host data sync frequency in seconds.").Default("600").Envar("OVPN_MASTER_SYNC_FREQUENCY").Int()
listenPort = kingpin.Flag("listen.port","port for ovpn-admin").Default("8080").Envar("OVPN_LISTEN_PORT").String()
serverRole = kingpin.Flag("role","server role, master or slave").Default("master").Envar("OVPN_ROLE").HintOptions("master", "slave").String()
masterHost = kingpin.Flag("master.host","URL for the master server").Default("http://127.0.0.1").Envar("OVPN_MASTER_HOST").String()
masterBasicAuthUser = kingpin.Flag("master.basic-auth.user","user for master server's Basic Auth").Default("").Envar("OVPN_MASTER_USER").String()
masterBasicAuthPassword = kingpin.Flag("master.basic-auth.password","password for master server's Basic Auth").Default("").Envar("OVPN_MASTER_PASSWORD").String()
masterSyncFrequency = kingpin.Flag("master.sync-frequency", "master host data sync frequency in seconds").Default("600").Envar("OVPN_MASTER_SYNC_FREQUENCY").Int()
masterSyncToken = kingpin.Flag("master.sync-token", "master host data sync security token").Default("VerySecureToken").Envar("OVPN_MASTER_TOKEN").PlaceHolder("TOKEN").String()
openvpnNetwork = kingpin.Flag("ovpn.network","NETWORK/MASK_PREFIX for openvpn server").Default("172.16.100.0/24").Envar("OVPN_NETWORK").String()
openvpnServer = kingpin.Flag("ovpn.server","HOST:PORT:PROTOCOL for openvpn server. multiple values").Default("127.0.0.1:7777:tcp").Envar("OVPN_SERVER").PlaceHolder("HOST:PORT:PROTOCOL").Strings()
openvpnServerBehindLB = kingpin.Flag("ovpn.server.behindLB","ovpn behind k8s loadbalancer").Default("false").Envar("OVPN_LB").Bool()
openvpnServiceName = kingpin.Flag("ovpn.service","ovpn behind k8s service with type load balancer name").Default("openvpn-external").Envar("OVPN_LB_SERVICE").String()
mgmtAddress = kingpin.Flag("mgmt","ALIAS=HOST:PORT for openvpn server mgmt interface. multiple values").Default("main=127.0.0.1:8989").Envar("OVPN_MGMT").Strings()
metricsPath = kingpin.Flag("metrics.path", "URL path for surfacing collected metrics").Default("/metrics").Envar("OVPN_METRICS_PATH").String()
openvpnNetwork = kingpin.Flag("ovpn.network","NETWORK/MASK_PREFIX for OpenVPN server").Default("172.16.100.0/24").Envar("OVPN_NETWORK").String()
openvpnServer = kingpin.Flag("ovpn.server","HOST:PORT:PROTOCOL for OpenVPN server; can have multiple values").Default("127.0.0.1:7777:tcp").Envar("OVPN_SERVER").PlaceHolder("HOST:PORT:PROTOCOL").Strings()
openvpnServerBehindLB = kingpin.Flag("ovpn.server.behindLB","enable if your OpenVPN server is behind Kubernetes Service having the LoadBalancer type").Default("false").Envar("OVPN_LB").Bool()
openvpnServiceName = kingpin.Flag("ovpn.service","the name of Kubernetes Service having the LoadBalancer type if your OpenVPN server is behind it").Default("openvpn-external").Envar("OVPN_LB_SERVICE").String()
mgmtAddress = kingpin.Flag("mgmt","ALIAS=HOST:PORT for OpenVPN server mgmt interface; can have multiple values").Default("main=127.0.0.1:8989").Envar("OVPN_MGMT").Strings()
metricsPath = kingpin.Flag("metrics.path", "URL path for exposing collected metrics").Default("/metrics").Envar("OVPN_METRICS_PATH").String()
easyrsaDirPath = kingpin.Flag("easyrsa.path", "path to easyrsa dir").Default("./easyrsa/").Envar("EASYRSA_PATH").String()
indexTxtPath = kingpin.Flag("easyrsa.index-path", "path to easyrsa index file.").Default("./easyrsa/pki/index.txt").Envar("OVPN_INDEX_PATH").String()
ccdEnabled = kingpin.Flag("ccd", "Enable client-config-dir.").Default("false").Envar("OVPN_CCD").Bool()
indexTxtPath = kingpin.Flag("easyrsa.index-path", "path to easyrsa index file").Default("./easyrsa/pki/index.txt").Envar("OVPN_INDEX_PATH").String()
ccdEnabled = kingpin.Flag("ccd", "enable client-config-dir").Default("false").Envar("OVPN_CCD").Bool()
ccdDir = kingpin.Flag("ccd.path", "path to client-config-dir").Default("./ccd").Envar("OVPN_CCD_PATH").String()
clientConfigTemplatePath = kingpin.Flag("templates.clientconfig-path", "path to custom client.conf.tpl").Default("").Envar("OVPN_TEMPLATES_CCD_PATH").String()
clientConfigTemplatePath = kingpin.Flag("templates.clientconfig-path", "path to custom client.conf.tpl").Default("").Envar("OVPN_TEMPLATES_CC_PATH").String()
ccdTemplatePath = kingpin.Flag("templates.ccd-path", "path to custom ccd.tpl").Default("").Envar("OVPN_TEMPLATES_CCD_PATH").String()
authByPassword = kingpin.Flag("auth.password", "Enable additional password authorization.").Default("false").Envar("OVPN_AUTH").Bool()
authDatabase = kingpin.Flag("auth.db", "Database path fort password authorization.").Default("./easyrsa/pki/users.db").Envar("OVPN_AUTH_DB_PATH").String()
debug = kingpin.Flag("debug", "Enable debug mode.").Default("false").Envar("OVPN_DEBUG").Bool()
verbose = kingpin.Flag("verbose", "Enable verbose mode.").Default("false").Envar("OVPN_VERBOSE").Bool()
authByPassword = kingpin.Flag("auth.password", "enable additional password authentication").Default("false").Envar("OVPN_AUTH").Bool()
authDatabase = kingpin.Flag("auth.db", "database path for password authentication").Default("./easyrsa/pki/users.db").Envar("OVPN_AUTH_DB_PATH").String()
debug = kingpin.Flag("debug", "enable debug mode").Default("false").Envar("OVPN_DEBUG").Bool()
verbose = kingpin.Flag("verbose", "enable verbose mode").Default("false").Envar("OVPN_VERBOSE").Bool()
certsArchivePath = "/tmp/" + certsArchiveFileName
ccdArchivePath = "/tmp/" + ccdArchiveFileName

Loading…
Cancel
Save